Hjärnskakning

Hjärnskakning

Vad är en hjärnskakning?
Kriterierna för att man ska kunna kalla en skada för hjärnskakning är att:

  1. Det finns ett trauma
  2. Det finns symtom

En hjärnskakning kan uppstå vid ett direkt eller indirekt trauma mot huvudet. Om det uppstår symtom i direkt anslutning till, eller inom ett dygn efter detta trauma, kan man kalla det för en hjärnskakning under förutsättning att det inte finns några tecken på en annan diagnos som förklaring till de symtom som uppstått.

Symtom på hjärnskakning
En sökning på ”hjärnskakning symtom” resulterar i en lång rad sådana som kan vara tecken på hjärnskakning. En vanlig uppfattning har varit att man inte kan ha en hjärnskakning utan medvetslöshet, men det är inte sant. De allra flesta hjärnskakningar uppstår utan att de följs av medvetslöshet.

Tidigare delades hjärnskakningar upp och kallades exempelvis lätt hjärnskakning, mild hjärnskakning, liten hjärnskakning eller kraftig hjärnskakning. I dagsläget graderar vi inte längre eftersom milda eller kraftiga symptom inte säger så mycket om allvarlighetsgraden.

Hur mycket besvär man har efter en hjärnskakning varierar mycket, och även om två personer har snarlika symtom kan de upplevda besvären vara helt olika beroende på hur livet ser ut. En professionell idrottare och en kontorsarbetare som båda får svår huvudvärk vid maxpuls kommer att uppleva sina bekymmer helt olika. Den första kanske måste vara sjukskriven under sin sjukdomsperiod och den senare kanske inte har några besvär alls om hen inte tränar.

Symtomen brukar också vara flera, i alla fall inledningsvis. Nedan listas de vanligaste symtomen våra patienter anger:

Huvudvärk
Nacksmärta
Tyngdkänsla i huvudet
Yrsel och ostadighet
Illamående
Orkeslöshet
Hjärntrötthet
Sömnsvårighet
Irritation och humörsvängningar
Ljud- och ljuskänslighet
Tinnitus
Koncentratons- och minnessvårigheter
Trötthet vid läsning eller arbete vid dator
Svårighet att träna

Anledningen till att symtomen kan vara så många och att det skiljer sig åt mellan individer beror på att flera olika system i hjärnan kan påverkas. Vissa lider exempelvis mest av problem kopplat till ögonen och synen medan andra i stället har problem med att vara fysiskt aktiva.

Återhämtningstid efter hjärnskakning brukar vara mellan 2–4 veckor men det är inte ovanligt att vissa mår bra redan efter några få dagar. En del drabbas tyvärr av besvär som kvarstår i månader eller till och med år. Om symtom efter hjärnskakning kvarstår efter en månad och man inte upplever att det blir bättre kan det vara klokt att få detta undersökt och behandlat.Choose language »