Ont i nacken efter hjärnskakning

Ont i nacken efter hjärnskakning

När ett plötsligt trauma mot nacken eller huvudet inträffar kan det ge upphov till besvär som ofta kallas whiplash, eller pisksnärtskada. En sådan skada är vanligtvis förknippad med bilolyckor men kan också uppstå under idrott eller i andra sammanhang där huvudet och nacken utsätts för våld. Det vanligaste symtomet är nacksmärta. Eftersom symtomen som kan uppstå vid whiplash och hjärnskakning är väldigt lika är det svårt att skilja tillstånden åt.

Skillnad mellan en hjärnskakning och whiplash
En hjärnskakning är en skada som påverkar hjärnan och som kan uppstå både vid direkt våld och likt en whiplash, ett indirekt. Whiplash-skador orsakas av en snabb fram-och-tillbaka-rörelse av huvudet och nacken, vanligtvis i samband med en kollision eller en snabb inbromsning. Båda tillstånden har en mycket snarlik symtomlista där huvudvärk, yrsel, illamående, trötthet och nacksmärta är vanliga.

Oavsett om man har drabbats av en hjärnskakning, en whiplash eller båda, är varje fall unikt. Därför krävs en noggrann bedömning och en individuell behandlingsinsats för att hantera de uppkomna besvären på bästa sätt. Det är inte ovanligt att patienter med nacksmärta efter en hjärnskakning eller whiplash kämpar med långvariga eller återkommande symtom.

Våra patienter berättar:

Choose language »