Yrsel efter hjärnskakning

Yrsel efter hjärnskakning

Efter en hjärnskakning är yrsel ofta ett av de mest påtagliga symptomen. Yrseln kan variera i intensitet och frekvens, uppstå vid specifika tillfällen eller vara en konstant följeslagare i vardagen. Vad som orsakar yrseln kan variera avsevärt från person till person.

Hur yrsel upplevs
Av de patienter som vi träffar lider många av olika former av yrsel. Vissa uppger att deras yrsel uppkommer när de lägger sig ned, sätter sig upp, reser på sig, vrider sig i sängen, knyter skorna eller böjer nacken bakåt.

Andra patienter upplever att det känns ostadigt när de står upp eller går, vrider på huvudet snabbt, att yrseln förvärras när man blir trött, att yrseln förvärras när man vistas bland mycket folk eller är inne i butiker.

För vissa blir yrseln värre när de anstränger sig fysiskt, tränar, läser böcker eller tittar på mobil- och datorskärm.

Det är också vanligt med en kombination av ovan nämnda.

Behandling av yrsel
Det är av yttersta vikt att inse att yrsel, efter en hjärnskakning, inte enbart är ett symptom. Istället bör det ses som ett separat tillstånd som kräver specifik behandling. Yrsel efter en hjärnskakning kan delvis ha att göra med balansfunktionen i innerörat, det kan vara kopplat till rörelse och synintryck samtidigt som det även kan vara relaterat till fysisk ansträngning. I vår rehabilitering tar vi reda på vad som orsakar yrseln och behandlar den.

Våra patienter berättar:

Choose language »