Trötthet

Trötthet

Efter en hjärnskakning är just trötthet ett väldigt vanligt symptom som ofta resulterar i svårighet att jobba eller studera. Tröttheten som hjärnskakningsdrabbade upplever skiljer sig dessutom åt från trötthet som många andra upplever. De flesta uppger en mer extrem form av trötthet som inte går över trots att man försöker vila. Att sova efter hjärnskakning kan även på lång sikt vara besvärligt för många. Att drabbas av hjärnskakning som vuxen och samtidigt ha svårt att sova kan påverka ens förmåga att jobba. Problemen kan förekomma både i form av svårighet att somna på kvällen samt att man vaknar under nätterna och inte kan somna om. Andra har motsatt problem, nämligen att man sover oavbrutet men trots det inte blir piggare.

Vad orsakar tröttheten?
Även om trötthet efter hjärnskakning är ett väldigt vanligt symptom så vet man inte alltid exakt vad som orsakar denna hos varje individ. Anledningen till det är att trötthet många gånger beror på en lång rad faktorer såsom sömnproblematik, huvudvärk, nacksmärta, ökad ansträngning vid synintryck, yrsel, oro och ångest, bristande fysisk aktivitet och begränsade möjligheter till återhämtning.

Den goda nyheten är att även om det finns många anledningar till trötthet så kan trötthet efter hjärnskakning behandlas effektivt hos de allra flesta. Detta kräver dock att man undersöker varje persons situation och riktar in behandlingen på ett individuellt sätt.

Våra patienter berättar:

Choose language »