Hjärnskakning
Hjärnskakning

Vad är hjärnskakning?

Kriterierna för att man ska kunna kalla en skada för hjärnskakning är att:

1. Det finns ett trauma
2. Det finns symtom

En hjärnskakning kan uppstå vid ett direkt eller indirekt trauma mot huvudet. Om det uppstår symtom i direkt anslutning till, eller inom ett dygn efter detta trauma, kan man kalla det för en hjärnskakning under förutsättning att det inte finns några tecken på en annan diagnos som förklaring till de symtom som uppstått.

De allra flesta som drabbas av en hjärnskakning kommer att bli helt återställda men många kan komma att kräva rehabilitering av sin skada. En rehabilitering fokuserar på att undersöka olika fysiska funktioner hos den skadade individen för att sen kunna rikta in rätt form av rehabiliteringen.

På vår mottagning går alla våra patienter igenom grundliga undersökningar och individuella rehabplaneringar för att dels behandla besvären av de kvarvarande symptomen men också se till att spelare blir tillräckligt återställda för att kunna återgå till sin idrott.

I kontakt med oss är det vår fysioterapeut Victor Bull som kommer guida dig igenom samtliga undersökningar och rehab men även läkarteam finns att tillgå.

Vad är hjärnskakning?

Kriterierna för att man ska kunna kalla en skada för hjärnskakning är att:

1. Det finns ett trauma
2. Det finns symtom

En hjärnskakning kan uppstå vid ett direkt eller indirekt trauma mot huvudet. Om det uppstår symtom i direkt anslutning till, eller inom ett dygn efter detta trauma, kan man kalla det för en hjärnskakning under förutsättning att det inte finns några tecken på en annan diagnos som förklaring till de symtom som uppstått.

De allra flesta som drabbas av en hjärnskakning kommer att bli helt återställda men många kan komma att kräva rehabilitering av sin skada. En rehabilitering fokuserar på att undersöka olika fysiska funktioner hos den skadade individen för att sen kunna rikta in rätt form av rehabiliteringen.

På vår mottagning går alla våra patienter igenom grundliga undersökningar och individuella rehabplaneringar för att dels behandla besvären av de kvarvarande symptomen men också se till att spelare blir tillräckligt återställda för att kunna återgå till sin idrott.

I kontakt med oss är det vår fysioterapeut Victor Bull som kommer guida dig igenom samtliga undersökningar och rehab men även läkarteam finns att tillgå.

Symptom och besvär efter hjärnskakning som vi vanligtvis ser hos våra patienter:

Huvudvärk
Nacksmärta
Tyngdkänsla i huvudet
Yrsel och ostadighet
Illamående
Orkeslöshet
Hjärntrötthet
Sömnsvårighet
Irritation och humörsvängningar
Ljud- och ljuskänslighet
Tinnitus
Koncentrations- och minnessvårigheter
Trötthet vid läsning eller arbete vid dator
Svårighet att träna

Symptom och besvär efter hjärnskakning som vi vanligtvis ser hos våra patienter:

Huvudvärk
Nacksmärta
Tyngdkänsla i huvudet
Yrsel och ostadighet
Illamående
Orkeslöshet
Hjärntrötthet
Sömnsvårighet
Irritation och humörsvängningar
Ljud- och ljuskänslighet
Tinnitus
Koncentrations- och minnessvårigheter
Trötthet vid läsning eller arbete vid dator
Svårighet att träna

Choose language »